Vortexhealing

Vastgezette ideeën beperken onze leefruimte

We zitten vol ideeën en overtuigingen over ons zelf, over ons leven, ons lichaam en onze samenleving. Bijvoorbeeld de overtuiging dat we een persoon en een lichaam zijn,  een ziekte, of een gebrek.  Dat we een bepaald karakter en onveranderlijke genen hebben. In “spirituele” kringen kunnen we ons vastzetten in een astrologisch teken,  een numerologische waarde of in een identiteit die meent altijd verlicht te zijn.  We hebben een enorme behoefte aan zekerheden in een steeds veranderende wereld. Als we wat nauwkeuriger kijken kunnen we zien dat we al die overtuigingen en ideeën weliswaar hebben, maar  niet zijn . We hebben fysieke problemen, maar we zijn ze niet, we hebben ervaringen, we zijn ze niet. Als we ze waren zouden we ze altijd zijn. We hebben een bepaalde leeftijd, maar we zijn veel meer dan onze leeftijd. Wie of wat zijn we dan wel? Die vraag kan ons het hele leven vergezellen en nooit echt beantwoord worden. Gelukkig maar want dankzij die open vraag ontvouwt ons leven zich als een magisch avontuur.

Van materie naar mysterie

We dachten lange tijd dat we alleen een fysiek lichaam hadden, maar nauwkeurig onderzoek leerde ons dat dit lichaam onderdeel is van een energieweb. En dat web maakt weer deel uit van grotere energetische webben. In allerlei niet Westerse tradities was men hier al van op de hoogte. Inmiddels realiseren heldere wetenschappers zich ook dat alle zogenaamde bewezen feiten op een later tijdstip weer achterhaald kunnen worden.  Omdat onze schepping veel complexer is dan we nu met onze (driedimensionale) filters en methoden kunnen waarnemen. Het lastige is alleen dat onze (zintuiglijke) ervaringen ons een beperkt beeld voorspiegelen. Dit beeld wordt weer versterkt door onze cultuur, onze opleidingen, ons collectieve  Westerse bewustzijn. Je zou het ook een collectieve conditionering kunnen noemen. De diepste bijna onzichtbare overtuiging die hier onder ligt, is de overtuiging dat we afgescheiden wezens zijn. We hebben ons als zogenaamd individueel ‘zelf’ mentaal en emotioneel apart gezet van de rest van de wereld. We scheppen vanuit dat dualistische perspectief een pijnlijke afstand tussen onszelf en de wereld om ons heen. Doen of laten van alles om de pijn van die diepste overtuiging niet te hoeven voelen. Wat een paradox. Omdat een zeer groot deel van de mensheid dezelfde overtuiging heeft, lijkt die onvermijdelijk en normaal. Deze onbewuste overtuiging heeft echter desastreuze gevolgen voor onze relaties met mensen, dieren en onze aarde. Afscheiding roept angst op, angst roept behoudzucht en overlevingsgedrag op, behoudzucht roept behoefte aan compensatie en overheersing op en schept eindeloze schijngevechten. De kwantumfysica heeft al jaren geleden laten zien dat alles met alles verbonden is en uit elkaar voortkomt in een voortdurend proces van verandering en ontwikkeling. Niets staat op zichzelf, dus het is hoogst onnatuurlijk om ervan uit te gaan dat wat of wie dan ook apart staat van de rest van de wereld.

Heling en genezing

Er is een verschil tussen heling en genezing. Heling richt zich bij Vortexhealing op het bewust worden en loslaten van de effecten van het idee dat je een afgescheiden persoon bent. Genezing is meer gericht op iets waar je last van hebt en waarvan je verwacht dat het over gaat met behulp van een bepaalde behandeling. Heling omvat liefdevolle aandacht voor en inzicht in oorzaken van bepaalde problemen. Beide hebben hun kwaliteit. Als je hoofdpijn hebt is een pilletje handig . Als die hoofdpijn steeds terug komt, is het misschien wenselijk wat dieper te kijken naar mogelijke oorzaken.

Heling is het besef dat je op unieke wijze samenvalt met de totaliteit van het leven. Dat je een schitterend energieweb bent dat onlosmakelijk deel uitmaakt van een veel groter kosmisch web. En dat dit grotere geheel uit trillingen bestaat die intelligente patronen vormen. Patronen die in ontelbare vormen uit een grenzeloze potentie stromen. Iedere materiële vorm komt voort uit energie en iedere energie is pure trilling in een bepaalde frequentie die weer voortkomt uit oneindige potentie. We zijn frequenties van een schepping , met een uniek karakter, maar we hebben onszelf als het ware in het schepsel verloren. Die misvatting kan hersteld worden.

Het veld van Merlijn

Hoewel wij als mensen maar een heel klein deel zien en ervaren van de energetische wereld om ons heen en van de enorme potentie die deze werelden baart, zijn er buiten onze drie dimensionale wereld nog vele andere dimensies. Vortexhealing maakt gebruik van 10 dimensies die ieder hun eigen kwaliteiten hebben en wordt ook wel ‘het veld van Merlijn’ genoemd. Dit veld bestaat uit pure liefde en transformatie. In een sessie wordt dit veld in de vorm van een vortex gekanaliseerd door de vortexhealer en gericht op alles wat helderheid en onvoorwaardelijke liefde in de weg staat. Ontspanning en een verruimd bewustzijn kan ervaren worden, oplossing van fysieke problemen ook. De uitkomst is altijd weer een verrassing.